PEOPLE

การศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน

PEACE & PARTNERSHIPS

ความสงบสุข ศิลปวัฒนธรรม และความร่วมมือ

"เซ็นทรัล ทำ" เน้นเรื่องการแบ่งปันความรู้ทางการค้ากับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น อีกทั้งการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้า การส่งเสริมอาชีพในชุมชน การสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงการส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็ก หรือ SME ที่เป็นหลักในการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตทัน ตลาดโลกและก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคง

ลงชื่อใช้งานด้วยอีเมลของคุณ
คุณยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียน
LOG IN WITH YOUR ACCOUNT
คุณยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียน
ลืมรหัสผ่าน
คุณยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียน
สร้างบัญชีผู้ใช้งานของคุณ
ลืมรหัสผ่าน
คุณยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียน
ลืมรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
การสมัครรับข่าวสาร
ปิด
3 items
x2
PRODUCT NAME
THB 950
- +
x2
PRODUCT NAME
THB 950
- +
x2
PRODUCT NAME
THB 950
- +
Sub total : 1,090
Status lastest : Order number abn123
x
รอชำระเงิน
9 เม.ย. 2569 เวลา 12:13:40น.
1
ยืนยันการสั่งซื้อ
9 เม.ย. 2569 เวลา 12:13:40น.
2
ชำระเงินแล้ว
9 เม.ย. 2569 เวลา 12:13:40น.
3
กำลังเตรียมสินค้า
9 เม.ย. 2569 เวลา 12:13:40น.
4
สินค้าออกจากคลัง เตรียมส่ง
9 เม.ย. 2569 เวลา 12:13:40น.
5
ลูกค้ารับสินค้าแล้ว
9 เม.ย. 2569 เวลา 12:13:40น.
6