โครงการจริงใจ
ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต

การเดินทางของสินค้ามีส่วน “ทำ” ให้สินค้าราคาแพงขึ้น อาจแพงขึ้นถึงสิบเท่าเพราะบนเส้นทางนั้นมันไม่ใช่แค่ระยะทาง แต่คือการเดินทางผ่านคนกลางมากมาย กว่าที่คนต้นน้ำอย่างเกษตรกรจะได้เจอคนปลายน้ำอย่างผู้บริโภค กว่าที่ผลผลิตทางการเกษตรสดใหม่จะได้ถึงมือลูกค้าที่รอคอย

เครือข่ายและสาขาของกลุ่มเซ็นทรัลจึงอยาก “ทำ” ให้ระยะทางนั้นสั้นลง เมื่อระยะทางสั้นลงต้นทุนก็ต่ำลง แต่ความสดอร่อยกลับเพิ่มมากขึ้นและยาวนานขึ้น

บนเส้นทางที่เซ็นทรัล “ทำ” เพื่อมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างพื้นที่แห่งความสำเร็จร่วมกันระหว่างธุรกิจและชุมชน ด้วยแนวคิด Creating Shared Values (CSV) หรือการสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคม ด้วยตลาดชุมชนที่ให้เกษตรกรมาออกร้าน จำหน่ายสินค้าเงินสด เรายัง “ทำ” ให้เกษตรกรเปลี่ยนบทบาทจากผู้เพาะปลูกต้นน้ำ มาสู่กิจกรรมกลางน้ำที่คัดแยกแพ็กบรรจุ เพื่อลดความเสียหายและการสูญเสียของผลผลิต หวังเพิ่มรายได้ครัวเรือนให้เกษตรกร และปั้นชุมชนให้เข้มแข็ง

ตอนนี้จาก “ทำกินจริงใจ” เกษตรกรเริ่ม “ทำขายให้ทันสมัย” มากขึ้น
ด้วยองค์ความรู้หลายอย่าง ตั้งแต่หัดคัดเกรดผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน ทั้งน้ำหนัก ความยาว ความสมบูรณ์ สร้างฐานข้อมูลผลผลิตทางการเกษตรให้สินค้าทุกตัวมีข้อมูลและรายละเอียดที่ลูกค้าสามารถเข้ามาอ่านได้ง่าย ๆ โดยการสแกน QR Code ที่ติดอยู่กับแพ็กเกจผักแต่ละชนิด ไปจนถึงเทคนิคการขายปลีกที่กลุ่มเซ็นทรัลชำนาญและนำมาถ่ายทอดต่อ

จริงใจฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตได้กลายเป็นพื้นที่จำหน่ายอาหารปลอดภัยจากเกษตรกรและชุมชนกว่า 200 รายการหมุนเวียนไปตามฤดูกาล ยกระดับทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เพาะปลูกและผู้บริโภคภายใต้วงจรแห่งความจริงใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

วันนี้ถึงแม้พวกเราจะเป็นเกษตรกรรายเล็ก
แต่ก็ไม่หยุดพัฒนาและ “ทำ” ตัวให้ทันสมัย