อาคารเรียนอนุบาลต้นแบบ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ

30 ตุลาคม 2562 @โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ จ.เพชรบูรณ์

 

อนุบาล คือ ก้าวแรกของการศึกษา เป็นช่วงวัยสำคัญที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ทั้งทางด้านการเรียนรู้และ การส่งเสริมพัฒนาการ เพราะเป็นช่วงเวลาที่สมองของเด็กจะสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ ส่งผลต่อความคิด พัฒนาการ สติปัญญา และการเติบโตของเด็ก

“เซ็นทรัล ทำ” อยากให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม เราเล็งเห็นถึงปัญหาของสถานศึกษาที่แออัดและไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และทำให้เด็กจำนวนมากขาดโอกาสทางการศึกษา

 

กลุ่มเซ็นทรัล จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลต้นแบบให้แก่โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดยภายในอาคารเรียนจะมีห้องอนุบาลทั้งหมด 4 ห้อง

 

ถูกออกแบบตกแต่งให้มีสีสันสดใส ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ และใช้วัสดุที่ทำจากยางพาราทั้ง พื้นกระเบื้อง โต๊ะ เก้าอี้ ของเล่น และอุปกรณ์การสอนต่างๆ ซึ่งนอกจากเป็นวัสดุคุณภาพดี ทนทาน และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแล้ว ยังเป็นการช่วยส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในภาคใต้ด้วย

นอกจากนี้ ไทวัสดุ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารเรียนที่พังเสียหายจากเหตุการณ์วาตภัยที่ผ่านมา ให้กลับมาสมบูรณ์พร้อมเพื่อรองรับการเรียนรู้ของเด็กๆ ด้วย

เราหวังว่าจุดเริ่มต้นในการสร้างอาคารเรียนและห้องเรียนอนุบาลต้นแบบ ที่โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ จะเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆ เติบโต มีความรู้ และความสามารถ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป