เกษตรอินทรีย์ ที่ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์

“พอปลูกไปสักพักเราเริ่มมีอาการแพ้สารเคมี คนรอบตัวก็เจ็บป่วยเพราะสารเคมีด้วย ทำให้เราเปลี่ยนมาปลูกผักแบบอินทรีย์ ซึ่งส่งผลดีต่อเรา เพราะไม่ได้สัมผัสกับสารเคมี คนที่กินผักก็ปลอดภัย มีสุขภาพดีด้วย” - จันทิมา ซ่งศิริกุลไพริน เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ จ.เพชรบูรณ์ เล่าให้ทีมเซ็นทรัล ทำฟังถึงเหตุผลที่หันมาปลูกผักแบบอินทรีย์

นอกจากนี้พี่จันทิมา ยังเล่าอีกว่า ทำเกษตรอินทรีย์ต้องเริ่มต้นที่ใจ เพราะมันไม่ง่ายแบบการใช้สารเคมี เราต้องเตรียมพื้นที่ เตรียมเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งเตรียมปุ๋ยต่าง ๆ ด้วยตนเอง และการดูแลก็ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ แต่ผลลัพธ์ที่ได้มันคุ้มค่า เพราะสุขภาพเราดีขึ้น คนที่ซื้อผักของเราก็ปลอดภัย

สหกรณ์ผักปลอดภัยภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ เป็นจุดศูนย์กลางระหว่างเกษตรกร และ ท็อปส์ (Tops) เพื่อรับซื้อผักอินทรีย์จากเกษตรกรในพื้นที่ และส่งไปยัง ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต กระจายสู่ผู้บริโภคในทุกพื้นที่

เจ้าหน้าที่สหกรณ์เล่าให้เราฟังว่า จะมีการตั้งโต๊ะเพื่อตรวจสอบสารเคมีในผลผลิตของเกษตรกรทุกครั้ง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า ผักที่ซื้อไปจะเป็นผักปลอดสารพิษ และหากพบว่าผักมีสารปนเปื้อนทางสหกรณ์ก็จะหยุดรับซื้อผักจากเกษตรกรรายนั้นทันที พร้อมแนะนำแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับใช้

กลุ่มเซ็นทรัล เชื่อว่า เกษตรอินทรีย์เป็นจุดเริ่มต้นของความปลอดภัย ต่อ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และ สิ่งแวดล้อมด้วย เราจึงอยากสนับสนุนให้ทุกคนหันมาทำเกษตรแบบอินทรีย์ให้มากขึ้น โดยเราได้ส่งมอบโรงเรือนเพาะปลูกจำนวน 9 หลัง ให้กับสหกรณ์ผักปลอดภัยภูทับเบิก

ร่วมกับ สวทช ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อการเพาะปลูกผลผลิตในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการร่วมกันเพาะเมล็ดพันธุ์อินทรีย์อย่างถูกวิธี เพื่อเพิ่มคุณภาพในผลผลิต

นอกจากการส่งเสริมเกษตรกร สนับสนุนโรงเรือนเพาะปลูกแล้ว ท็อปส์ (Tops) ยังได้รับซื้อผลผลิตจากสหกรณ์ผักปลอดภัยภูทับเบิกมาอย่างต่อเนื่อง และนำมาวางจำหน่ายที่ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน