เชิญร่วมงานประมูล CE Love The Earth

เซ็นทรัล ทำ” ชวนร่วมประมูลผลงานศิลปะ “CE (ซี)” คาแรคเตอร์ที่ศิลปินออกแบบโดยเหล่าศิลปินชั้นนำของไทย 18 คน โดยจะนำผลงานทั้งหมดจัดประมูลและมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม 

งาน CE Love The Earth : Auction Day @centralwOrld ในวันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ลงทะเบียนเวลา 12.00 น. และเริ่มประมูลในเวลา 13.00 น. ที่เซ็นทรัลเวิลด์ โซน Central Court ชั้น 1 

ในการเข้าร่วมงานประมูล รบกวนท่านเตรียมเอกสาร ดังนี้

กรณีประมูลในนามบุคคลธรรมดา

1.     แสดงบัตรประจำตัวประชาชน

2.   กรณีมอบอำนาจ แสดงหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

กรณีประมูลในนามนิติบุคคล

1.     สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ออกให้ไว้ไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาใบภพ.20 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.     กรณีมอบอำนาจ แสดงหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกให้ไว้ไม่เกิน 3 เดือน และ สำเนาใบภพ.20

และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

 

การตัดสินผู้ชนะ

1.     ผู้เสนอราคาสูงสุด  เวลาปิดการประมูล 30 พฤศจิกายน 2563  ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ ถือว่าเป็นผู้ชนะการประมูล

2.   ผู้เสนอราคาสูงสุด ต้องยืนยันตัวตนและชำระเงินโดยทันที ในวันงาน จึงถือสิทธิ์ครอบครอง CE แต่ละตัว โดยชอบธรรม์

ขั้นตอนการประมูลในวันงาน CE Auction Day

1.     ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนบริเวณหน้างาน

2.   ผู้เข้าร่วมประมูล จะได้รับป้ายสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการเสนอราคาประมูล พร้อม สูจิบัตร

3.   การเสนอราคาประมูลทุกรายการ เสนอราคาขั้นต่ำครั้งละ 5,000 บาท  หากราคาสินค้าที่ประมูลสูงกว่า 100,000 บาท จะต้องเสนอราคาขั้นต่ำครั้งละ 10,000 บาท

4.   การประมูลและราคาประมูลสิ้นสุด ณ วัน Auction Day

5.   ผู้เสนอราคาประมูลสูงสุดในแต่ละสินค้า ถือว่าเป็นผู้ชนะการประมูล และจะต้องทำการชำระเงินตามเงื่อนไข

 

การชำระเงินและการรับสินค้า

-       ผู้ชนะการประมูลตามผลประกาศอย่างเป็นทางการ จะต้องทำการชำระเงินโดยเงินสด / โอนเงิน / ชำระผ่านบัตรเครดิต เท่ากับจำนวนที่ตนเสนอราคา เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สุรวงศ์ เลขที่บัญชี 002-256364-4 ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและแสดงหลักฐานการชำระเงินต่อเจ้าหน้าที่

-       การชำระเงินในนามนิติบุคคล ในกรณีวางบิล ต้องมัดจำมูลค่า 20% ของราคาประมูล โดยชำระทันทีในวันงาน และต้องชำระเงินเต็มจำนวน ภายใน 7 วันทำการ หลังจากวางเงินมัดจำ

-       กรณีที่ผู้ชนะการประมูล ไม่ชำระเงินภายในเงื่อนไขที่กำหนด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัท จะถือว่าบริษัทเป็นเจ้าหนี้โดยทันที และบริษัทมีสิทธิ์ในการทวงถาม เรียกเก็บเต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ย และสามารถดำเนินงานตามกฎหมาย และ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำสินค้านั้นเสนอแก่ผู้เสนอราคาสูงสุดในลำดับถัดไปแทน

-       ในการประมูล ผู้ประมูลจะได้รับสินค้าที่รวมหมายถึง ตัว CE คาแรคเตอร์และฐานวางเท่านั้น

-       ผู้ชนะประมูลหรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์การรับสินค้า บริษัทจะดำเนินการจัดส่งภายในกทม. และ ปริมณฑล ให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากแต่เป็นการจัดส่งในพื้นที่ต่างจังหวัด บริษัทจะทำการเรียกเก็บค่าส่งตาม ระยะทางจริง โดยผู้ได้รับสินค้า จะได้รับสินค้าภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นเงื่อนไขการชำระเงิน

-       ผู้ชนะการประมูล จะได้รับ เอกสารเพื่อนำใบลดหย่อนภาษีจากมูลนิธิ เพื่อสิ่งแวดล้อม เต็มจำนวนที่เสนอราคา โดยสามารถออกเอกสารให้ผู้ชนะการประมูล ได้ทั้ง ในรูปแบบบริษัท หรือ บุคคลธรรมดา

-       บริษัทจะดูแลและรับผิดชอบ ในกรณีสินค้าชำรุดระหว่างการขนส่งเท่านั้น หากเกิดการเสียหายในภายหลัง บริษัทจะถือว่า อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

-       การขอคืนสินค้า ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า เนื่องจากเป็นสินค้าหรือของบริจาคที่ทางร้านค้าหรือผู้บริจาคได้นำมาร่วมทำกิจกรรมเพื่อนำรายได้แบ่งปันไปร่วมสนับสนุนโครงการ ก่อนทำการประมูล ผู้ประมูลต้องอ่านรายละเอียดสิ่งของ และเงื่อนไขการจัดส่งที่ระบุไว้ให้ละเอียดก่อนตัดสินใจร่วมประมูล

-       การเปลี่ยนสินค้า สามารถทำได้ในกรณีเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการจัดส่ง เช่น ผิดรุ่น สินค้าชำรุด, สินค้ามีตำหนิ โดยผู้ประมูลจะต้องแจ้งมายังบริษัท **ภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้า** (หากเกินกว่านั้นขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าทุกกรณี  บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้ โดยสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนต้องยังอยู่ในสภาพเดิม

-       สินค้าไม่มีการรับประกัน หลังการประมูล

 

 

หากสงสัยหรือมีคำถามเพิ่มเติม

ติดต่อ คุณตาล 086-3615641 , คุณฝน 085-6673311