ทำเพื่อหมอ ทำด้วยใจ

31 มกราคม 2564 @ประเทศไทย

ทำเพื่อหมอ ทำด้วยใจ

จะดีกว่าไหมถ้าเกิดวิกฤตแล้วเราทุกคนรับมือทัน

 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบุคลากรทางการแพทย์

เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและแก้ปัญหาวิกฤตโรคระบาดได้อย่างทันท่วงที

 

  ร่วมสนับสนุนทุน

เพื่อพัฒนางานวิจัยทางการแพทย์ 

 

 

เป้าหมายของโครงการ

“ทำเพื่อหมอ ทำด้วยใจ”

 

ตัวเลขผู้ป่วยหลายล้านรายและผู้เสียชีวิตอีกหลักแสน เป็นบทเรียนครั้งสำคัญจากภาวะโรคระบาดที่เกิดขึ้น ทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนางานวิจัยและบุคลากรให้มีความพร้อมรับมือและรู้ทันโรคเพื่อป้องกันและบรรเทาความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

 

เราจึงมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนทุนจำนวน 5,000,000 บาท ให้บุคลากรการแพทย์ในการคิดค้นวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม และความรู้ใหม่เพื่อจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ

 

 

ร่วมมือกับเรา

รวมเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่

กลุ่มเซ็นทรัล ทุ่มงบสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมกว่า 50 ล้านบาท ในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 แต่เรามองว่านั่นเป็นเพียง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อรักษาชีวิตคนไทย และจะทำอย่างไรเพื่อป้องกันและลดความรุนแรงเมื่อเกิดวิกฤต จึงเกิดเป็นโครงการ “ทำเพื่อหมอทำด้วยใจ” เพื่อเชิญชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนางานวิจัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 

 


สุขใจมากยิ่งขึ้นเพราะยิ่งให้ยิ่งได้

ทุกการสมทบทุนของท่านสามารถขอเอกสารเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้

 

 

หากเราได้เตรียมพร้อม เมื่อถึงวิกฤต

จะสามารถลดจำนวนความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้

 

เหมือนกับที่ผ่านมานอกจากการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลเราได้ สนับสนุนด้านเทคโนโลยีอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์และไอแพดเพื่อนำไปใช้ร่วมกับแอปพลิเคชั่น ราชวิถีมีหมอ” ในการลดโอกาสเสี่ยงใน การติดเชื้อและให้คำปรึกษาผ่านระบบทางไกล (Tele Medicine) ของแพทย์และคนไข้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและการแพร่ระบาดของเชื้อโรค