ร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติโลหิตขาดแคลน

ด่วน! ขาดเลือดขั้นวิกฤติ ชวนผู้มีสุขภาพดีร่วมบริจาคโลหิตกับกลุ่มเซ็นทรัล

 

มารวมพลังกันอีกครั้ง ให้เลือดของคุณได้ช่วยทุกคนผ่านวิกฤตินี้ไปพร้อมกัน! ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้สภากาชาดฯ ไม่สามารถตั้งจุดรับบริจาคโลหิตในหลายพื้นที่ได้ ส่งผลต่อภาวะขาดแคลนเลือดขั้นวิกฤติ

 

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมเปิดพื้นที่พิเศษที่ศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลทั่วประเทศ เพื่อให้สภากาชาดตั้งจุดรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ตลอดเดือนพฤษภาคม 64 นี้ หากคุณมีสุขภาพดีและปลอดภัยจากโควิด-19 มาร่วมกันบริจาคโลหิตไปพร้อมกับเราเพื่อช่วยเหลือคนไทยทั้งประเทศ

 

โปรดประเมินความเสี่ยงการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19  หากเข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ให้งดบริจาคโลหิต ดังนี้

1. มีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส

2. เดินทางกับมาจากต่างประเทศ ภายใน 2 สัปดาห์

3. ทำงาน ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ  ภายใน 2 สัปดาห์

4. ไปยังสถานบันเทิง หรือสถานที่แออัด ภายใน 2 สัปดาห์

5. สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ภายใน 2 สัปดาห์

6. เพิ่งหายจากไวรัส COVID-19 ภายใน 2 สัปดาห์

 

*เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน วัน เวลา และสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากสภากาชาดไทย ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ใต้โพสต์นี้