รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต Give Blood Give Love

ชวนคนไทยมารวมพลังบริจาคโลหิต เพื่อฝ่าวิกฤติโลหิตขาดแคลนนี้ไปพร้อมกัน 

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย อย่างต่อเนื่อง เปิด “หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่” ณ ศูนย์การค้าในเครือทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาบริจาคโลหิต ให้เข้าถึงง่ายและสะดวกมากขึ้น

สามารถติดตามรายละเอียด และตารางการบริจาคโลหิตประจำเดือนได้ที่ www.facebook.com/CentralTham 

?เตรียมความพร้อมก่อนมาเป็น "ผู้ให้โลหิต"
- นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 5 ชั่วโมง
- สุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะบริจาคโลหิต งดบริจาคเมื่อรู้สึกไม่สบาย
- หากอยู่ระหว่างรับประทานยารักษาโรค ให้แจ้งแพทย์/พยาบาล ผู้ตรวจคัดกรองสุขภาพทุกครั้ง
- ดื่มน้ำ 3 - 4 แก้ว ก่อนบริจาคโลหิต ช่วยลดโอกาสการเป็นลมหลังการบริจาคโลหิต
- รับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ แกงกะทิ ขนมหวาน ก่อนมาบริจาคโลหิต 6 ชั่วโมง
- งดสูบบุหรี่ ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง
- งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง
 
*เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน วัน เวลา และสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจาก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ใต้โพสต์นี้