จุดรับบริจาคโลหิต ก.ค. 64

30 มิถุนายน 2564 @กลุ่มเซ็นทรัล

ตาราง ‘บริจาคโลหิต’ เดือนกรกฎาคมมาแล้ว!

 

เดินทางกันมาถึงครึ่งปีแล้ว แต่วิกฤติโควิดยังคงอยู่กับเรามาอย่างต่อเนื่อง ยิ่งส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้บริจาคโลหิตที่ลดลงทุกวัน 

 

กลุ่มเซ็นทรัล ยังคงร่วมมือกับ สภากาชาดไทย ตั้งจุดรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ที่ศูนย์การค้าในเครือทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่องและวางแผนไปจนถึงปลายปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกคนในการร่วมฝ่าวิกฤติโลหิตขาดแคลน