พรมอเนกประสงค์จากจังหวัดแพร่

THB 190

วิถีชีวิตชาวบ้าน อำเภอ สูงเม่น จังหวัด แพร่ ด้วยการเป็นเกษตรกรและทำนา โดยมีอาชีพเสริมคือ การเย็บพรมเช็ดเท้า ซึ่งเริ่มต้นมาจากการนำเศษผ้าที่ไม่ใช้แล้วมาเปลี่ยนเป็นพรมอเนกประสงค์ จนพัฒนาไปเป็นการจัดตั้ง “กลุ่มประดิษฐ์จากเศษผ้าบ้านสบสาย หมู่ 5 ผลิตพรมอเนกประสงค์”


จุดเด่นของสินค้าคือลวดลายที่ทันสมัย สีสันสดใสสะดุดตา มีความคงทน และ ร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พัฒนาน้ำยางพารามาทำให้พรมเช็ดเท้าสามารถกันลื่นได้มากขึ้น

ปัจจุบันพรมเช็ดเท้า สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน พึ่งพาตนเองได้และได้รับการยอมรับในท้องตลาด ทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆ เพียงแค่กล้าเปลี่ยนแปลง ลงมือทำ และพัฒนาไปอย่างพร้อมกันทั้งชุมชน