เสื้อเชิ้ต

THB 1590

เสื้อเชิ้ตคลาสสิคประจำตู้เสื้อผ้าบุรุษ นำมาดีไซน์การทอให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อประยุกต์ให้ผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้ทุกวัน ด้วยภูมิปัญญาที่สืบต่อกันจากชุมชนนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง


ผ้าทอนาหมื่นศรีมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและแตกต่างจากผ้าทอทั่วไป จุดเด่นของผ้าทอนาหมื่นศรี คือโครงสร้างของผืนผ้า ลวดลายและสี ที่พิเศษกว่าการทอผ้าแบบธรรมดา ด้วยลวดลายเฉพาะตัว และ คู่สีเฉพาะตัว และการทอด้วยกี่พื้นเมือง ที่เป็นกี่ขนาดเล็ก ทำให้ทอผ้าได้ละเอียดและประณีตมาก

แบรนด์ Good Goods นำมาผลิตภัณฑ์ต่อยอดและสืบสานภูมิปัญญาไทยให้ไปไกลสู่ระดับสากล ทั้งสินค้าคุณภาพและการสร้างรายได้ให้กับชุมชน