หมวกผ้าทอมือ จากบ้านหล่ายทุ่ง จังหวัดน่าน

THB 990

ผ้าทอไทลื้อศิลปะการทอผ้าด้วยมือที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น สีสันสวยงามแปลกตา มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร บ่งบอกวิถีชีวิตของชาวไทยลื้อ ชุมชนบ้านล่าทุ่ง จังหวัดน่าน เพื่อสืบสานศิลปะการทอผ้าทั้งโบราณและประยุกต์ Good Goods จึงนำมาตกแต่งทั้งเสื้อผ้า และกระเป๋า เพิ่มความทันสมัย และยังคงรักษาศิลปะของไทยไว้ต่อไป


ผ้าทอไทลื้อศิลปะการทอผ้าด้วยมือที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น สีสันสวยงามแปลกตา มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร บ่งบอกวิถีชีวิตของชาวไทยลื้อ ชุมชนบ้านล่าทุ่ง จังหวัดน่าน เพื่อสืบสานศิลปะการทอผ้าทั้งโบราณและประยุกต์ Good Goods จึงนำมาตกแต่งทั้งเสื้อผ้า และกระเป๋า เพิ่มความทันสมัย และยังคงรักษาศิลปะของไทยไว้ต่อไป

ผ้าทอไทลื้อศิลปะการทอผ้าด้วยมือที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น สีสันสวยงามแปลกตา มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร บ่งบอกวิถีชีวิตของชาวไทยลื้อ ชุมชนบ้านล่าทุ่ง จังหวัดน่าน เพื่อสืบสานศิลปะการทอผ้าทั้งโบราณและประยุกต์ Good Goods จึงนำมาตกแต่งทั้งเสื้อผ้า และกระเป๋า เพิ่มความทันสมัย และยังคงรักษาศิลปะของไทยไว้ต่อไป