กระเป๋าผ้าตกแต่ง ตัวอักษร

THB 390

กระเป๋าผ้าแคนวา ที่สามารถเลือกตกแต่งลายตัวอักษรได้ ซึ่งลายตัวอักษรนั้นออกแบบโดยศิลปินกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ จากมูลนิธิ ณ กิตติคุณ


กระเป๋าผ้าแคนวา ที่สามารถเลือกตกแต่งลายตัวอักษรได้ ซึ่งลายตัวอักษรนั้นออกแบบโดยศิลปินกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ จากมูลนิธิ ณ กิตติคุณ ซึ่งได้สร้างสรรค์ลวดลายตามจินตนาการ ที่ผสมผสานความเป็นไทย จนได้ลายเส้นพิเศษที่ไม่เหมือนใคร

Good Goods มาเห็นถึงความสามารถและลวดลายที่ออกมาโดดเด่น จึงนำมาออกแบบเป็นเสื้อทรงฮาวาย สีสันสวยงาม เนื้อผ้าเบาสบาย ยังถือเป็นการสนับสนุนน้องๆ จากมูลนิธิ ณ กิตติคุณอีกด้วย

กระเป๋าผ้าแคนวา ที่สามารถเลือกตกแต่งลายตัวอักษรได้ ซึ่งลายตัวอักษรนั้นออกแบบโดยศิลปินกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ จากมูลนิธิ ณ กิตติคุณ ซึ่งได้สร้างสรรค์ลวดลายตามจินตนาการ ที่ผสมผสานความเป็นไทย จนได้ลายเส้นพิเศษที่ไม่เหมือนใคร

Good Goods มาเห็นถึงความสามารถและลวดลายที่ออกมาโดดเด่น จึงนำมาออกแบบเป็นเสื้อทรงฮาวาย สีสันสวยงาม เนื้อผ้าเบาสบาย ยังถือเป็นการสนับสนุนน้องๆ จากมูลนิธิ ณ กิตติคุณอีกด้วย