กระเป๋าผ้าขาวม้า

THB 1090

จุดเด่นของผ้าขาวม้าราชบุรีคือการทอเส้นด้ายที่แน่นและหนากว่าผ้าขาวม้าทั่วไป เมื่อนำมาทำกระเป๋าจึงได้รูปทรงที่ชัดเจน สร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าจากชุมชนชาวไทยได้อย่างโดดเด่น


กระเป๋าผ้าขาวม้าจากชุมชนราชบุรีเป็นผ้าขาวม้าที่ทอขึ้นจากเกษตรกรที่มีอาชีพทำไร่ทำสวน ซึ่งใช้เวลาหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตมารวมตัวกันทอผ้าเพื่อสร้างรายได้ร่วมกันในชุมชน จุดเด่นของผ้าขาวม้าราชบุรีคือการทอเส้นด้ายที่แน่นและหนากว่าผ้าขาวม้าทั่วไป เมื่อนำมาทำกระเป๋าจึงได้รูปทรงที่ชัดเจน สร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าจากชุมชนชาวไทยได้อย่างโดดเด่น

ราคา 1090 บาท